Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK

Storage Disease

hos Lagotto Romagnolo

Sygdommen storage disease  findes blandt lagottoer. Det er en arvelig neurologisk sygdom,  som viser symtomer på sygdommen ved 4 mdr. – 4 års alderen. Når symptomerne udvikles viser hunden tegn på adfærdsforandringer, uro eller aggressivitet. Hvis symptomerne begynder i en tidlig alder vil de oftest blive mere fremskredne og udvikle sig hurtigere end hos de hunde der får det i 3-4 års alderen. De mest almindelige symptomer stammer fra lillehjernen og ses som ukontrollerede bevægelser(ataxi), hvor hunden går, som om den var påvirket af alkohol. Hos enkelte hunde ses også at øjnene bevæger sig frem og tilbage (nystagmus), hvilket til en begyndelse vil  virke som tilfældige ryk.

Se en lagotto med storage disease her

Laboratorier i Helsinki og Bern arbejder med gen-tests, som viser den genmutation, som giver storage disease. Det viste sig at 11% ud af 1300 (formentlig europæiske) lagottoer havde de arvelige anlæg (genmutationer), som giver sygdommen.

Mutationen er recesiv, det vil sige, at arver en hund genmutationen fra begge sine forældre, som er raske bærere af den, bliver hunden syg. Arveligheden svarer således til arveligheden af Furnishing-genet – under dette punkt på hjemmesiden kan statistikken vedr. arveligheden ses.
 
Dansk Lagotto Klub anbefaler, at hunde, som bruges i avl testes for storage disease og at testresultatet registreres på DKKs hjemmeside. Det er frivilligt, men en vigtig del af avlsarbejdet, hvis vi skal have en sunde lagottorace i Danmark.
 
Skal du købe en lagotto her i landet eller i udlandet bør du se dokumentation fra en gentest for storage disease, så du kan være sikker på at få en sund hund.


Symptomerne på storage disease opstår i lillehjernen og kan kun afklares ved en gentest, da der er andre lignende symptomer som forårsages af andre sygdomme. Et eksempel er Cerebellar Abiotrofi, hvor det også er et fremskredent symptom i lillehjernen, som gør at et dyr mister sin fornemmelse af rum og afstand, hvilket gør vanskelige balance og koordination. Sygdommen ses hos heste, hunde og katte.

 

Årsagen til den arvelige Cerebellar Abiotrofin er ikke klarlagt endnu, men forskningen foregår med hjælp fra genforskning. Samtidigt bliver der samlet mere materiale ind til forskning af epilepsi hos voksne lagottoer. Hvis der er mistanke om, at din lagotto har fremskredne symptomer i lillehjernen eller epilepsi i voksenalderen, vil forskerne meget gerne informeres, så kontakt Dansk Lagotto Klub for videresendelse af informationer.