Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK

Avlsrestriktioner og -anbefalinger

Avlsrestriktioner

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.

En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt.

Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B) - se bemærkning *


Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Der henvises herudover til DKK's stambogsføringsregler
 

* Bemærk:
Det kan tilrådes at avleren kontakter Dansk Lagotto Klub inden en sådan parring.


Avlsanbefalinger

For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Lagotto Klub’s og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende desuden være opfyldt:

  1. Begge forældre skal før parring have HD status A eller B registreret i DKK. 
  2. Begge forældre skal før parring have en officiel status for Juvenil Epilepsi for danske Lagottoer registreret i DKK.
    Påvist (lagottoer, som har sygdommen) må ikke bruges, bærere må parres med frie lagottoer.
    Hvis begge forældre er kendt fri for Juvenil Epilepsi bortfalder testkravet på afkommet, som herefter registreres "Fri grundet forfædrenes DNA-test".
  3. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst "Very Good" eller være eksteriørgodkendt på et eksteriørarrangement.


Angelus Mei Giria tilhører Mette Lauridsen