Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK


Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub

torsdag den 21. juni 2018 kl. 19.45 - 21.00 via Skype.

Til stede: Helle Lauridsen, Carsten Knudsen, Pia Pallesen, Sanne W. Christensen og Dorte Holsting

 1. Referent – Dorte - godkendt
 2. Præsentationsrunde af bestyrelsesmedlemmerne
 3. Konstituering:
  1. Formand: Helle
  2. Næstformand: Dorte
  3. Kasserer: Carsten
  4. Sekretær: Dorte. Fast referat: Sanne
  5. Webmaster: Pia
  6. Andet: Nej
 4. Forventningsafstemning i forhold til aktiviteter
  1. Undervisere på kurser (trøffelsøgning, klip m.v.):

Hvordan er bestyrelsens holdning til prisklasse for kursusaktiviteter i DLK?

Det drøftes, om klubben specielt skal have trøffelsøgnings-, kantarelsøgningskurser m.m. Bestyrelsen ønsker, at klubben afholder kurser, som fortrinsvis udbydes til rimelig lav pris.  Hvis aktivitetsudvalgene ønsker at arrangere kurser med høj kursuspris, gennemføres kurset udelukkende med garanteret fuld brugerbetaling og uden underskudsgaranti fra klubben. Bestyrelsen er indstillet på at gennemføre denne linje.   

  1. Udvalgsmedlemmer (er det OK at køre private kurser parallelt med klubkurser): Bestyrelsen ønsker, at lagotto-træf, lagottokurser m.m. foregår i klubregi. Bestyrelsen kan ikke acceptere, at udvalgsmedlemmer i DLK sideløbende arrangerer private lagottotræf eller lagottokurser. 

 

 1. Nedsættelse af aktivitetsudvalg
  1. Jylland: Søren Larsen, Birthe Jensen, Rune Rictendorff, Sanne Christensen og Dorte Holsting. Udvalgsformand? 
  2. Fyn (hvordan gør vi rent praktisk her?): Helle undersøger, hvor fyn-folkene gerne vil høre til.
  3. Sjælland: Pia Pallesen (formand), Kristian Olesen og Anette Ranje.
 2. Nedsættelse af andre udvalg
  1. Sundhedsudvalg, som foretager en vurdering af nuværende avlskrav, og om der er behov for ændringer m.m.: Sanne Christensen (udvalgsformand?), Pia Pallesen, Helle Lauridsen og Dorte Holsting.
  2. Ad hoc udvalg, som laver brochure: Dkk kontaktes mhp. distribuering af kommende præsentationsfolder ved alle registreringer af nye lagotto’er i Dk: Helle Lauridsen (udvalgsformand?), Dorte Holsting og Claus Lidbjerg.
  3. Udstillingsudvalg: Helle Lauridsen er koordinator for udstillingsudvalget: Mette Lauridsen (udvalgsformand + udstillingsansvarlig for Jylland), måske Kira Sand (udstillingsansvarlig for Sjælland). Helle spørger Kira.
 3. Drøftelse af suppleanternes rolle og evt. deltagelse i bestyrelsesmøder (kaldet storbestyrelsen):

Bestyrelsen beslutter sig for, at der årligt skal være fastsat et antal storbestyrelsesmøder, hvor der drøftes aktiviteter fx et møde vedr. aktiviteter for første halvår, et møde for andet halvår og et møde for generalforsamling. Møderne fastsættes på forhånd i samarbejde med suppleanterne. 

 1. Generalforsamling og træf - evaluering: Det drøftes, om dirigentrollen kom til at fylde lidt for meget. Bestyrelsen synes i øvrigt overvejende, at GF18 gik ret godt. Dirigentrollen bidrog med pointer og styring. Mantrailing blev dog lidt mangelfuldt belyst.  
 2. Urafstemning af generalforsamlingsforslag vedr. elektronisk post - bilag vedr. emner fra generalforsamlingen: Bestyrelsen beslutter at følge Helles forslag og fastsætter afstemningen til 14 dags varighed.
 3. Kommunikation med Italien: Pia Pallesen og Dorte Holsting samarbejder om denne opgave.
 4. Hjemmesiden: Vi har fået et tilbud: se evt. www.Bullerbox.dk/ FaceBook-problematikken, hvad vil vi bruge FB til?:
 • Bestyrelsen ønsker ikke, at Bullerbox annonceres på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen vil prøve at finde anden mulighed for annoncering på hjemmesiden, som er mere relevant.

Hvad skal vi bruge FB-gruppen til:

 • Bestyrelsen ønsker, at de emneknapper, som er sat ind på FB-gruppen fjernes igen, bl.a. som følge af pkt. 4b vedr. private kurser, private træf m.m.
 1. Eventuelt- herunder fastlæggelse af næste møde: Næste bestyrelsesmøde 30/8 kl. 19.45 på Skype.

 

          Ref. Dorte