Dansk Lagotto Klub

Klubben for Lagotto Romagnolo

Referat fra sidste møde

Referat for bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub

søndag den 8. okt. 2017

 

1.   Referent - Kira (i KMOs fravær)      

2.   Godkendelse af referat fra sidste møde- godkendt

3.   Hjemmeside/Facebook - status. Vi mangler et link fra Facebook til hjemmesiden.

      Dette ordner Helle, ’som har bedt Kristian om det’ (’-’ tilføjelse - HL)

      - Hvordan sikrer man en markering af modtaget besked?

      - ”Hvalpepakke” Annette kommer med et forslag inden næste møde.

4.   Bestyrelse. Ulla har meldt fra, så hvad nu? Forslag til et nyt medlem enten fra  Jylland eller Fyn sendes til Helle. Enkelte navne drøftet.

5.   Merchandise. - udsat

6.   Siden sidst

7.   Eventuelt - hvordan gør vi os mere synlige?

     - Herunder næste møde - hvornår? 12.11 og evt. 3.12

Kira
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk