Dansk Lagotto Klub

Klubben for Lagotto Romagnolo

Referat fra sidste møde

 

Referat for bestyrelsesmøde i Dansk Lagotto Klub

søndag den 12. februar 2017 kl. 20.00 - 21.00 via Skype

 

 

 

Referent – Dorte

  

        

 

1.    Godkendelse af referat fra sidste møde.

       Referatet godkendes ved næste møde

 

2.    Hjemmesiden - herunder en lille bøn fra undertegnede.

  • Udvidet klippekursus er annonceret.
  • Dobbelt udstilling annonceret.
  • En omtale af general forsamlingen er lagt ind.
  • Materiale til hjemmeside sendes altid til Helle på mail. Hvis materialet

    er for omfattende til at kunne sendes på mail lægges materialet ind på drevet og der sendes en mail til Helle med besked om, hvad der forventes lagt på hjemmesiden.

 

3.    Facebookgruppen Dansk Lagotto Klub, noget nyt, Kristian?

  • Det besluttes, at klubben sender et brev Rene for beder at overdrage gruppen til klubben i modsat fald videregives sagen til fogeden.

     

4.    Næste års generalforsamling/træf 20. maj 2017 i Sorø- planlægningen skal i gang!

       Er der nogen, der vil sætte sig ned (sammen) og tænke kreative tanker?

       Kira, Helle og evt. Kristian arbejder sammen om arrangementet.

       Kira er netop blevet uddannet rally-instruktør og vil gerne lave en simpel bane.

      Derudover kunne der blive aktiviteter med indlæring af tricks og Nose Work - aktiviteter.

 

5.    Undersøgelse af lagottoracen - er det noget vi vil arbejde videre med og i så fald: Hvad er (for)

       målet?  2 stk. bilag

      Vi beslutter, at henvende os til vores kontaktperson på dyrlæge- uddannelsen på Københavns       Universitet for at høre nærmere vedr. mulighederne. Hvis der er udgifter i det for klubben, skal det høres om, hvor meget det kan løbe op i.  Dorte tager kontakt.

 

6.      www.lagottofoundation.org - er det noget vi vil og kan bruge til noget?

                Udsat.

7.     Stofmærker. Se http://dogsportdk.com/category/stofmaerker-67/ og http://www.jef.dk/da/products/stofmaerker er det noget, I tror, der kan sælges, hvis der er en lille sød/sjov Lagotto på?

 

  Udsat.

 

8.     Siden sidst, herunder klippekursus med Martin og kontingentindbetaling, hvordan går det?

Vedr. klippekursus med Martin Nilson: Ind til nu er der 7 tilmeldte, hvor af to deltager på klubbens regning. Helle kan ikke deltage. Kira og Dorte deltager for at lave notater og foto til den nye klippebog.

Helle har set på kontoen, at der er 50 medlemmer, at der har betalt for 2017 siden nytår.  I 2016 var der knap 100 medlemmer.

9.     Eventuelt, herunder næste møde - hvornår?

            12. marts kl. 20 – 21 på Skype
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk