Dansk Lagotto Klub

Klubben for Lagotto Romagnolo

Generalforsamling 2017


Referat af generalforsamling

Lørdag den 20. maj 2017, Sorø

1.     Valg af dirigent - Kristian Olesen valgt

2.     Valg af referent - Jens Lauridsen valgt

3.     Valg af mindst 2 stemmetællere - Ulla B. Larsen & Anette Rannje valgt

4.     Formandens beretning og godkendelse af denne - Beretning på klubbens hjemmeside.

                   Spørgsmål og kommentarer fra medlemmer vedr.:

 • Løbetid og ture - der gøres opmærksom på at der findes en ”duft”neutraliserende spray. Tages op til fornyet diskussion i bestyrelsen.
 • Avl - forhold, som skal tages hensyn til, når det drejer sig om bærere af forskellige arvelige sygdomme og problemet med en avl med udelukkende totalt ”rene”/sunde gener og en dermed for lille population.
 • Åbenhed vedr. det vigtige i stamtavle+, da det hjælper med at bibeholde arvemassen på et rimeligt niveau.
 • Arbejdet vedr. Facebook
 • Kommende samarbejde med svenskerne
 • Udgivelse af klippe”bog”- forslag, som bestyrelsen vender ved senere lejlighed:
 •  PDF man betaler for, evt. kan den låses.
 •  Print on demand
 •  Tilsendelse af kopi med po

5.     Forelæggelse af det reviderede regnskab - Godkendt efter nedenstående

         Spørgsmål om udstillinger og de dertil svarende beløb

6.     Budgetbehandling og fremtidig virksomhed - Godkendt efter fremlæggelse og god og konstruktiv debat

7.     Hvilke aktiviteter er medlemmerne interesserede i?

 • NoseWork
 • Sporøvelser evt. i Albertslund
 • Hundesport agillity
 • Gåture sammen
 • Ralley samt evt. flere forslag fra Anette og Kira

8.     Hvilket merchandise vil medlemmerne foreslå indkøbt?

       Med lagottomærke:

 • Hundetræningsvest med (masser af lommer)
 • Bilmærkat
 • Flexliner
 • T-shirts
 • Hundetegn
 • Strygemærker???

9.     Medlemsforslag: Klubben/medlemmer kan tage kontakt til div. forhandlere på klubben vegne for at opnå "klubrabat" på indkøb af klubben medlemmer.

          Herunder: Dansk Lagotto Klub indgår rabat-aftale med foderbixen, et online firma med butik i Græsted, Sjælland. Debat om, hvilke firmaer, der vil ville være relevante og pointering af, at kun bestyrelsen kan tage kontakt og lave aftaler med firmaer, mens forslag kan komme fra medlemmerne- Vedtaget

10.    Valg til bestyrelse og suppleanter:

          a.      Bestyrelse

          Dorte Holsting - ikke på valg

          Helle Lauridsen - genvalgt

          Kristian Olesen - ikke på valg

          Kira Sand - ikke på valg

          Ulla Bjørn Larsen - nyvalgt

          b.      Suppleanter

          1. suppleant - Mette Tandrup Lauridsen - genvalgt

          2. suppleant - Anette Rannje - nyvalgt

11.    Valg af revisor og revisorsuppleant

          Revisor: Ole Middelboe - genvalgt

          Revisor suppleant: Pia Raabe - genvalgt

12.    Valg af et medlem (gerne fra Sjælland) som vil deltage i arbejdet omkring udstillinger.      

         Kira er i lære på prøve

13.    Eventuelt. Formanden vedr. frokost og betaling

 

Referat

Jens Lauridsen


Formandsberetning 2017

På det tidspunkt jeg overtog medlemslisten var vi tilsyneladende 135 medlemmer, men ved nærmere eftersyn viste det sig, at der var medlemmer, som havde stået på listen i årevis, skønt de skulle have været slettet og vi nåede ned på omkring 60 medlemmer, da det stod sløjest til. Vi er p.t. 75 medlemmer og det er lige i underkanten af, hvad vi egentlig gerne vil være.

 

Kontingentindtægterne er også af andre årsager ikke helt så store, som de var tidligere. Det skyldes også den faktor, at vi vedtog, at hvalpekuld fra medlemmer kan blive meldt ind med stor rabat, hvis avleren er medlem og det er avleren, der melder dem ind. Det har været en succes, at de medlemmer således deres hvalpekøbere et medlemskab med i hvalpepakken. En del af de, som bliver medlemmer på den måde, bliver i klubben efterfølgende – naturligvis til almindelig kontingent.

 

Desværre er der forskellige fraktioner inden for lagottoverdenen, som arbejder imod os. I Jylland har vi haft nogle aktiviteter, hvor ejere af han-lagottoer har ment at der var for mange vel”duftende” tæver. Vi har derfor lavet nogle etiske regler, som bl.a. skriver: Hvis du på forhånd ved, at din hund kan blive til besvær for andre, så overvej at vente med at deltagelse til næste gang. Hvilket er møntet på ejere af lagottotæver i løbetid. Der er ingen af dem, der laver arrangementer, som har lyst til at starte et arrangement ved at være ordenshåndhæver.

 

En anden del af lagottoverdenen, hvor der hersker uenighed er blandt nogle - heldigvis få – avlere og (dermed) deres hvalpekøbere. Det drejer sig om at enkelte mener, at kravene til lagottoavlen ikke er restriktiv nok og de modarbejder os i stedet for at gå ind i klubben og forsøge at gå ind i diskussionen omkring dette.

 

Vi har i flere år forsøgt at få en eller flere veterinærstuderende til at lave en raceundersøgelse af lagottoen, som afsluttende speciale, så vi der igennem kunne få et vigtigt fingerpeg om bl.a. lagottoens sundhedstilstand. Der var faktisk en som ”bed på krogen”, men vedkommende hoppede fra igen og nu er vi blevet gjort opmærksom på, at der tilsyneladende ikke er nok skriftligt materiale om lagottoen til at gennemføre et speciale. Vi har i den dialog med vetærinærerne og DKK fået forståelsen af at avlen af Lagotto faktisk ser godt ud herhjemme og at vi har meget få problemer i forhold til andre hunderacer.

Set fra mit synspunkt må vi dog gerne avle lidt flere lagottoer, da jeg får rigtig mange henvendelser om, hvor man kan købe en lagottohvalp.

 

Vi har nu kørt med den nye hjemmeside i godt et år og det går nogenlunde efter hensigten. En sjælden gang bliver jeg gjort opmærksom på fejl og mangler, men jeg ville være glad, hvis der lidt oftere var lidt in-put fra medlemmerne. Det er en hjemmeside, som er forholdsvis let at gå til, men det betyder også, at der ikke er nogen automatik i den, så man skal ind og fjerne f.eks. ture, når de er afviklede og det, skal jeg være den første til at indrømme, kan godt smutte, men jeg prøver at gøre det, så snart jeg bliver gjort opmærksom på det.

 

En af de ting, som vi nu har bokset med gennem flere år er gruppen Dansk Lagotto Klub på Facebook, som ikke har andet med klubben at gøre end navnet. Det er uhyrligt hvilken korrespondance jeg har haft med dem, men de forstår ikke vores forhold eller også vil de bare ikke forstå det. Vi har fra en af DKKs jurister ord på, at det ikke er OK at et tidligere bestyrelsesmedlem sidder på gruppen og ikke vil give den fra sig.

 

Vi udbyder flere klippekurser om året i Jylland, hvor der bliver fastlagt to kurser (en sjælden gang 3) forår og efterår. Vi er jo så heldige at have Birthe og Vibeke derovre og der er lokaliteter, hvor de kan klippe.

Desværre er det lidt vanskeligere her i den østlige del, da det er svært at få lokaler til rimelige priser og vi har ikke haft så let ved at få undervisere.

I år har vi haft Martin Nielsson til at afholde et kursus i Jylland og vi håber også at kunne udbyde ét med ham, som underviser, på Sjælland, hvilket kræver en mulighed for et lokale til klipningen på det tidspunkt, hvor han kan og det kan godt være en udfordring.

Nu vi er ved klipningen, så har vi et hængeparti i forhold til en ny klippebog/-vejledning, som jeg har arbejdet på temmelig længe, men som forsvandt sammen med resten af indholdet af min pc.

Hvis I har et forslag til, hvordan vi skal udgive en sådan hører vi det meget gerne.

 

Vi har ikke meget merchandise tilbage, hvis vi ser bort fra et væld af solskærme, lidt mussemåtter og nogle andre småting. Det vil også sige, at vi ikke har muligheder for andre indtægter end kontingenter og kurser. Det kan gå en overgang, men ikke i det lange løb, så derfor må I, her på generalforsamlingen hjælpe os med nogle ideer til, hvad vi evt. kan investere i, så vi kan få lidt indtægter dér.

Helle Lauridsen


Del siden:
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk