Dansk Lagotto Klub

Klubben for Lagotto Romagnolo

Velkommen!


 

Velkommen til

Dansk Lagotto Klubs hjemmeside.

 

Her informerer vi om praktiske ting vedr. dét at have en lagotto i hverdagen, om sundhed og sygdom, samt krav til forældredyr, hvis man vil avle nye små lagottoer

- og rigtig meget mere!

 

 

Vi skulle have haft en ny hjemmeside, men sådan blev det af forskellige grunde ikke, så nu forsøger vi lidt andet: MENULINIEN LIGGER VANDRET, derfor ser siden ser siden en smule anderledes ud. Det er et forsøg i håb om, at siden er lettere at komme til på mobilen, men er den det?Fortæl det gerne på helle@lauridsen.dk 

Få det hele med:

Ser du vores hjemmeside på mobil eller tablet?  Tryk på den hvide pil, til højre for menutitlen, for at se alle undermenuerne nedenunder. Når man scoller ned, folder menuen sig ud, så man får alt med!

Nu kan du også møde Dansk Lagotto Klub på Facebook.


OBS: Alle klubbens medlemmer har forhåbentlig modtaget nedenstående mail

Kære medlemmer i Dansk Lagotto Klub

Klubbens bestyrelse har længe arbejdet med at få den årlige generalforsamling og landstræf fastlagt. Ifølge klubbens vedtægter skal generalforsamlingen afvikles inden udgangen af maj, men det har desværre ikke været praktisk muligt at finde et tidspunkt inden udgangen af maj til afviklingen af denne ”lagottodag”.

Bestyrelsen har diskuteret dette og har derfor vedtaget, at vi, trods vedtægterne, flytter dagen til lørdag den 16. juni. Generalforsamling og landstræf afvikles i DCH Odders klubhus og på deres område.

Hvis der kommer indsigelser mod dette, vil bestyrelsen gøre sit bedste for at flytte generalforsamlingen til andre lokaliteter den sidste weekend i maj, men det bliver i så fald kun selve generalforsamlingen, som bliver afviklet i denne omgang.

Evt. indsigelser fremsættes til formanden på helle@lauridsen.dk senest torsdag den 22. marts 2018 og vil derefter blive behandlet på et bestyrelsesmøde.

På bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen

Helle Lauridsen, formand

Dansk Lagotto Klub

- o - o - O - o - o -

SÅ ER DER OGSÅ...

Lagottotur til Gl. Rye søndag den 18. marts 2018. (Tryk på teksten)

Lagottotur ved Fussingø sø den 6. maj 2018


NYT i klubben

Klippekurser i hele landet vil for fremtiden kun blive udbudt efter behov. Derfor: Ønske om klippekursus sker ved henvendelse til formanden, som derefter undersøger mulighederne. Så skriv til helle@lauridsen.dk, hvis du vil på klippekursus.

Efterlysning:

Klubben har mange forespørgelser vedr. lagottohvalpe og planlagte lagottokuld.

Som medlem er det gratis, at få sat en annonce for sine hvalpkuld på hjemmesiden.

Under alle omstændigheder ville vi være glade for et praj, hvis I har planer om hvalpe, så vi kan give det videre, hvis/når der er forespørgsler på hvalpe. Skriv venligst til helle@lauridsen.dk


Vi er også på Facebook.

Gruppen Dansk Lagotto Klub på Facebook tilhører igen klubben,men hjemmesiden bruges stadig, som klubbens centrale medie, hvor vi oplyser om lagottoen, klubben og klubbens aktiviteter og vi efterlyser til stadighed forslag og indlæg til hjemmesiden, billeder af aktive lagottoer, nye ideer og evt. initiativer fra medlemmerne.

Facebookgruppen er ment, som et forum, hvor klubbens medlemmer og andre med interesse for lagottoracen bl.a. udveksler erfaringer og meninger om lagottoen. Det er dermed ikke altid klubbens/bestyrelsens officielle holdning, som kommer til udtryk.

Hvis du ikke er med på Facebook, så fortsætter hjemmesiden, som den plejer og du kan hente dine informationer her.


På Dansk Lagotto Klubs hjemmeside

ligger blandt meget mere praktiske oplysninger vedr. klubben, klubbens kommende aktiviteter samt billeder fra afholdte arrangementer og  referatet fra sidste bestyrelsesmøde  kan man finde under hjem/bestyrelse/referat fra sidste møde. Send gerne punkter, hvis der er noget, som du gerne vil have taget op i bestyrelsen.

Medlemmer, som har hvalpe til salg, en hanhund til parring eller har en hund, som søger et nyt og godt hjem, kan annoncere gratis på hjemmesiden! Skriv blot en lille annonce med de væsentligste oplysninger om hunden/hvalpene og deres forældre. Send også meget gerne et vedhæftet billede, så bliver tekst og billede sat sammen af vores webmaster. 

Hjælp os til at få en god og interessant hjemmeside. Send meget gerne billeder af jeres hund, så vi kan få nogle flotte, sjove og underholdende lagottobilleder på hjemmesiden, og husk at skrive dit og hundens navn, når du sender det.

Skriv endelig til klubben, hvis du synes, der mangler noget eller har gode ideer til hjemmesiden, så den kan blive endnu bedre.

Ved henvendelser vedr. hjemmesiden sendes til helle@lauridsen.dk.


Om klubben

Dansk Lagotto Klub blev stiftet i 2010 og hørte indtil da hørte ind under "Klubber uden Specialklub" i Dansk Kennel Klub.

Inden havde der i flere år været forskellige grupper, som mødtes forskellige steder i landet til arrangementer, hvor de hyggede sig med deres lagottoer, lavede forskellige aktiviteter og udvekslede erfaringer.
 
I det lange løb gik det ikke med forskellige ”rivaliserende” grupper, og der blev derfor taget initiativ for at samle lagottoejere fra hele landet for at stifte Dansk Lagotto Klub og således samle kræfterne for racen.
 
Med en klub, som denne, kan vi bl.a. arrangere klubudstillinger og klubarrangementer. Vi kan også tilbyde hjælp og støtte til nye opdrættere, give råd og vejledning til nye ejere og udveksle erfaringer.
 
Desuden kan vi sammen sætte en række standarder op for, hvad der er god og almen avlspraksis. Vi kan dermed sikre racens beståen med anbefalinger og standardiseringer, der sikrer godt og sundt opdræt i alles interesse.


Lagottoer i aktivitet

Del siden:
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk