Lagottoen er en arbejdshund

I den officielle FCI-racestandard angives lagottoens anvendelse som: "Trøffelhund". Det er den eneste hundrace som har dette speciale. Det er derfor vigtigt for lagottoklubber verden over at arbejde for at lagottoerne i de enkelte lande har mulighed for at arbejde med deres speciale. Og hvor det er muligt, er det tydeligt, at lagottoen elsker søgearbejdet.

Grundlaget for arbejdet med trøffelsøgning er defineret i den italienske lagottoklubs arbejdsstandard for Lagotto Romagnolo. Den følger herunder i uddrag:

Arbejdsstandard for lagotto romagnolo

Forord 

Den italienske Lagotto Klub mener, at det er et grundlæggende skridt i beskyttelsen af racen Lagotto Romagnolo, med dens enestående evner på verdensplan, at man indfører arbejdsrelaterede egnethedskriterier i avlsarbejdet.

Evnen til trøffeljagt, som er blevet gradvis forfinet i løbet af det seneste århundrede, var et af de grundlæggende elementer, der gjorde det muligt at redde racen fra en næsten sikker udryddelse efter at dens arbejdsmiljø og dermed dens oprindelige funktion var forsvundet. 

Derfor er det vores opfattelse, at selektionen skal være med til at bevare de morfologiske kvaliteter og funktionelle evner som helhed hos vores hunde. Arbejdsprøvningerne skal lægge vægt på de egenskaber, der bedst muligt  bidrager til at skabe den gode trøffelhund. Metoderne og bedømmelseskriterierne skal være af en sådan art, at en god, veltrænet trøffelhund kan klare prøverne uden at have behov for specifik træning.

ARBEJDSSTANDARDER 

Gangart og adfærd 

En Lagotto Romagnolos gangart er kendetegnet ved at være et let, livligt og muntert trav, som kendetegner dens inderlige glæde ved søgearbejdet. Perioder med galop er tilladt i starten af søgningen. Ved tilbagevenden til allerede undersøgt terræn og under forflytninger er trav tilladt.

Tempoet passer til terrænets beskaffenhed, udvidelsen eller indsnævringen af søgeområdet og det effektive arbejde; søgningen skal være kontinuerlig, insisterende, opmærksom og meget grundig. 

Hovedet skal bæres i overensstemmelse med hundens gang og hastighed. I de hurtigere søgefaser bæres hovedet let løftet, men med snuden (næsen) hovedsagelig skråtstillet mod jorden; under faser med søgning i almindelig gang sænkes hovedet gradvist, indtil snuden rører ved jorden. Hvis der er en stærk fært, kan Lagottoen hæve hovedet betydeligt for at lade vinden styre den mod selve færten (med vibrerende næse). Halen kan bæres på linje med ryggen eller højere, men ikke krøllet hen over ryggen eller under rygniveau. 

I trav bevæger halen sig lystigt, ofte med store og hurtige sidebevægelser. Med en accentueret bevægelse af halen viser Lagottoen sin fører, at der er trøffel. Det er vigtigt, at Lagottoens hale udtrykker glæde og lyst ved arbejdet. 

Søgning 

Søgningen kommer til udtryk som en ivrig og beslutsom handling, der viser intuition og initiativ. Den udføres i diagonale linjer med hyppige retningsændringer og krydser det terræn, som skal undersøges på en omhyggelig og grundig måde. Lagottoen skal vise intelligens, koncentration og færtevne ved at tilpasse søgningens tempo og omfang til miljøforholdene. 

Hunden skal finde den rette balance mellem: god dækning af terrænet, en passende begejstret gangart og meget præcise søgefærdigheder, der gør det muligt for den at lokalisere selv de sværeste fundsteder. Dette kan også ske i rimelig afstand fra hundeføreren. 

Når Lagottoen kommer ind i et felt med en let og mulig fært, sænker den farten til gang, går tilbage mod den formodede kilde, bringer gradvist snuden tættere på jorden og idet halen bevæger sig tydeligt, kan den også stoppe op, tag dybe indåndinger og snuse ind. Hvis færten ikke bekræftes, genoptager hunden straks sit sædvanlige tempo og viser den nødvendige dømmekraft. 

Men hvis den opdager at der er en trøffel, begynder den at snuse beslutsomt. Hvis den under søgningen støder på et område med overbevisende trøffelfært, går den ufortøvet mod færten og begynder straks at snuse ind. 

Når den opfatter vindbåret fært, går den mod fundstedet,, selv om den ikke er i nærheden af føreren, den kan standse op og stå og snuse ind med hovedet højt løftet med retning mod vinden for bedre at kunne lokalisere færtkilden.

Lagottoen er kendetegnet ved en ubetinget og helt naturlig forbindelse med føreren. Selv om den udviser selvstændighed og initiativ, vil den altid og under alle omstændigheder være klar til at følge førerens instruktioner, klar til at vende tilbage eller foretage søgningen i den anviste retning. Dens åbne og arbejdsomme karakter og dens naturlige lyst til søgningen gør den relativt upåvirkelig af ydre stimuli, der kan forårsage forstyrrelser. Den er totalt uinteresseret i vilde dyrs tilstedeværelse og fært, undtagen hvis der opstår et tilfældigt møde. I denne situation må den vise en forbigående interesse, men skal være klar til at genoptage søgningen ved førerens umiddelbare kommando.

Fundstedet

Når først stedet er blevet lokaliseret, skal Lagottoen vise en beslutsom graveadfærd, den kan tage pauser for at verificere og snuse til væggene og bunden af hullet for bedre at lokalisere trøflen og indrette udgravningen derefter, den kan søge uden for hullet hvis den tror, den allerede har trukket trøflen op. Handlingen kan afbrydes af føreren, og hvis det sker, skal hunden straks genoptage gravearbejdet, når den bliver bedt om det. Lagottoen skal arbejde på en sådan måde, at føreren kan tage trøflen op.

PRØVEREGLER FOR LAGOTTO ROMAGNOLO

Art. 1 

Formål 

Prøverne for Lagotto Romagnolo har til formål at vurdere hundenes egnethed til trøffeljagt, og til avlsformål at finde de hunde, der måtte udmærke sig ved deres naturlige egenskaber, arbejdsmetode og evne til at gennemføre racetypisk arbejde.

Hold i dag

Instagram