Racen har følgende minimumskrav for at kunne anvendes i avl

Avlsrestriktioner:
HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.

DLK anbefaler, at der kun bruges hunde med HDD status A og B.

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Der henvises herudover til DKK's stambogsføringsregler Avlsanbefalinger:
For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Lagotto Klub’s og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende desuden være opfyldt: 1. Begge forældre skal før parring have HD status A eller B registreret i DKK. 

2. Begge forældre skal før parring have en officiel status for Juvenil Epilepsi registreret i DKK. Påvist må ikke bruges, bærere må parres med fri. Hvis begge forældre er kendt fri for Juvenil Epilepsi bortfalder testkravet på afkommet, som herefter registreres "Fri grundet forfædrenes DNA-test".

3. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good eller være eksteriørgodkendt på et eksteriørarrangement.

Udover disse minimumskrav skal hundene være testet for Lagotto Storage Disease og furnishing (pelsvariant).

Desuden er det en god ide at få lavet en øjenlysning, da der er fundet PRA i racen. En øjenlysning gælder i et år.

PRA står for ”Progressiv retina atrofi”, og er en øjensygdom, der giver fremadskridende svind af nethinden. Der findes ingen behandling, der kan forsinke eller standse det fremadskridende tab af synet.


Hold i dag

Instagram