Betaling

Betalingen for deltagelse i klubbens arrangementer sker online i forbindelse med tilmeldingen. 

Ved optagelse på venteliste sker der først opkrævning af betaling for deltagelse, hvis man bekræfter oprykning fra ventelisten.

Ved tilmelding til arrangementer, som sker via hundeweb, sker betalingen i forbindelse med tilmeldingen.

Regler for refundering af kursusafgift

Hvis man er tilmeldt et klubarrangement, hvor prisen er kr. 150,- eller mindre, kan man ikke få refunderet noget, hvis man melder fra eller ikke møder op.

For arrangementer, hvor prisen er over kr. 150,- gælder flg. regler:

  • Ved framelding senest 1 uge før arrangementet, kan man få refunderet hele beløbet
  • Ved framelding senest 3 dage før, kan man få refunderet halvdelen af beløbet
  • Ved senere framelding eller manglende fremmøde gives ingen refusion

For trøffelkurser i udlandet gælder særlige regler.

Hvis et arrangement aflyses af DLK, refunderes det fulde beløb.

For CdC-trøffelkonkurrencen gælder særlige regler:

  • Ved afmelding før tilmeldingsfristen refunderes det fulde beløb
  • Ved afmelding efter tilmeldingsfristen refunderes ikke, med mindre hunden bliver syg eller dør. Dokumentation fra dyrlæge skal indsendes  senest 3 dage efter afholdelse af konkurrencen (se DKKs  generelle bestemmelser for afholdelse af udstillinger og prøver i Danmark s.  10 og DLKs reglement for CdC-trøffelkonkurrence pkt. 28)

Vedtaget på bestyrelsesmødet  15. februar 2023

Hold i dag

Instagram