Eksteriørbedømmelser

Eksteriørbedømmelser afholdes i nogle specialklubber for hundeejere, der ikke ønsker eller har mulighed for at udstille deres hunde (eksempelvis for at få påført opdrætsanbefaling på stamtavlen for kommende hvalpe). Typisk er det i forbindelse med avlsanbefaling, at klubber afholder disse arrangementer.
Ved en eksteriørbedømmelse skal hunden bedømmes af en FCI-godkendt dommer for racen. Resultatet sidestilles med et udstillingsresultat og noteres under hundens resultater på Hundeweb.

Eksteriørbedømmelsen er for hunde med DKK-stamtavle. Er hunden importeret, skal stamtavlen omregistreres hos DKK.

Dansk Lagotto Klub tilbyder eksteriør-bedømmelse, da der for særlig påtegnelse på hvalpens stambog, plus-stambog er følgende opdrætsanbefaling:

Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst ”Very Good” eller være eksteriørgodkendt på et eksteriørarrangement.

Download en detaljeret vejledning til eksteriørbedømmelse.
Hold i dag

Instagram