Forsikring og vaccination

Forsikring

Det er hundeejerens pligt og ansvar at være forsikret med en hundeansvarsforsikring. Deltagelse i vore aktiviteter kræver en gyldig ansvarsforsikring.

Hunde der deltager i Dansk Lagotto Klubs arrangementer skal: 

  • være chipmærket og indført i Dansk Hunderegister 
  • have  dækkende ansvarsforsikring. Hos nogle forsikringsselskaber dækker den almindelige ansvarsforsikring for deltagele i udstilling og almindelig træning. Andre selskaber dækker kun sådan deltagelse med en udvidet ansvarsforsikring. Du bedes derfor checke med dit forsikringsselskab, om du skal tegne en udvidet forsikring eller ej for at deltage.
  • opfylde gældende vaccinationsbestemmelser 
Man må ikke medtage hvalpe under 12 uger på udstillinger, prøver eller lignende. Men de er velkomne til klubarrangemenerer eller gåture.  

DLKs forsikringsforhold

Dansk Lagotto klub er forsikret gennem DKK – TopDanmark.

Arbejdsskadeforsikringen dækker de skader, som en medarbejder (lønnet eller frivillig) kommer ud for under arbejde for klubben f.eks. som træner, som ringsekretær på en udstilling, som hjælper i klubbens sekretariat eller tilsvarende.

Erhvervsansvarsforsikringen dækker de skader, som klubbens lønnede eller frivillige medarbejdere måtte forvolde på andre mennesker, hunde eller ting.

DKK gør opmærksom på, at arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikringen ikke dækker løsøre.

Vaccinationer

For at deltage i DLKs arrangementer skal hunden være vaccineret mod hundesyge, parvovirus og smitsom leverbetændelse. Du skal kunne dokumentere, at din hund er beskyttet mod disse sygdomme. Det kan du gøre ved at fremvise en hundens EU-pas, en vaccinationattest eller en titertest, der beviser at hunden har beskyttende antistoffer i blodet. Mange tilvælger også at vaccinere imod kennelhoste, selv om det ikke kræves. Man skal være opmærksom på, at denne vaccine først dækker hunden imod infektion, efter 3 uger.

Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før deltagelse i aktiviteten.

For hvalpe fra 3-6 måneder stilles der ikke krav om vaccination. Såfremt hvalpens mor er korrekt vaccineret, vil hvalpen via antistoffer fra moren/tæven være beskyttet mod sygdomme indtil ca. 3 mdr. alderen. 

DKK og DLK anbefaler dog at alle hvalpe vaccineres i henhold til vaccineproducenternes anbefalinger. Vaccination kan generelt indledes allerede fra 8-12 ugers alderen, men er ikke et krav for deltagelse på hold for hunde under 6 mdr. 

Det er en anbefaling, men ikke et krav, at hvalpe skal være vaccineret i 7-8 ugers alderen for at starte på hvalpemotivation. DKK og DLK anser det for meget vigtigt, at alle hvalpe kan deltage i sådanne aktiviteter af hensyn til socialisering og prægning. 

For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel.

For øvrige gælder, at vaccinationer højst må være 4 år gammel.

Udenlandske hunde skal desuden være rabiesvaccinerede i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning.

Dokumentation for vaccinationer 

For hvalpe der er mellem 12 og 21 uger gamle, skal en af følgende former for dokumentation kunne fremvises:

  • en vaccinationsattest, der er mindst 7 dage og højst 5 uger gammel
  • en positiv titertest, der højst må være 5 uger gammel.
  • EU-kæledyrspas

For hunde der er over 21 uger gamle, skal en af følgende former for dokumentation kunne fremvises:

  • en vaccinationsattest, der er mindst 7 dage og højst 4 år gammel, og hvor hunden har været mindst 16 uger gammel på vaccinationstidspunktet
  • en positiv titertest, der højst må være 4 år gammel, og hvor hunden har været mindst 16 uger gammel, da blodprøven til titertesten blev udtaget.
  • EU-kæledyrspas
Hold i dag

Instagram