Kontaktliste for opdrætsgodkendte lagottohanner

Hanner tilbydes til opdræt til seriøse opdrættere, der har opdrætsgodkendte tæver, som ligeledes lever op til DKKs avlsstandarder. Aftale mellem hanhundens ejer og tævens ejer sker direkte mellem de to parter uden DLKs mellemkomst. Begge parter er ansvarlige for opretholdelse af opdrætsrestriktioner.

Alle hanhundeejere på listen har erklæret at ville overholde DKKs anbefalinger. Flere erklærer  at de også vil overholde DLKs strengere anbefalinger vedr. HD-status.

Ejere, der udelukkende har erklæret at ville overholde DKKs anbefalinger vil som udgangspunkt også overholde DLKs anbefalinger, men forbeholder sig ret til evt. at kunne avle på tæver med HD-status C.


DKK opererer med to typer stambøger: Basis og Basis Plus.


Basis stambøger gives til afkom, hvor begge forældre opfylder racens avlskrav. 

For Lagotto: 

Avlsrestriktioner:

 • HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.
 • En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)
 • Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
 • Der henvises herudover til DKK's stambogsføringsregler


Basis Plus stambøger gives til afkom, hvor begge forældre opfylder racens avlskrav samt racens avlsanbefalinger.

For Lagotto: 

Avlsanbefalinger:

For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Lagotto Klub’s og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende desuden være opfyldt:

 • Begge forældre skal før parring have HD status A eller B registreret i DKK.
 • Begge forældre skal før parring have en officiel status for Juvenil Epilepsi registreret i DKK. Påvist må ikke bruges, bærere må parres med fri. Hvis begge forældre er kendt fri for Juvenil Epilepsi bortfalder testkravet på afkommet, som herefter registreres "Fri grundet forfædrenes DNA-test".
 • Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good eller være eksteriørgodkendt på et eksteriørarrangement.


En Basis Plus stambog bærer påskriften: "Denne hund er avlet efter [Specialklubbens navn] og DKK's avlsanbefalinger".

 

Kontakt hanhundens ejer for evt. spørgsmål. Ved interesse skal tævens ejer sende dokumentation for tests samt stamtavle, til hanhundens ejer, så denne kan vurdere, om tæven vil være et godt match.

Hanhunde på listen

 Riccadonna Karstein af Harry

 

Født 17. juni 2018 DKK-reg.: DK17158/2018

Farve: Hvid og brun

 Højde:47 cm

HD-status:

Testet for Juvenil Epilepsi, Lagotto Storage Disease og Furnishing. Er øjenlyst

Ejer erklærer at ville overholde DKKs etiske regler og DLKs avlsanbefalinger

Kontakt: Stine Trier Egedal kommune, Nordsjælland.

Tlf.: +45 42454069

 

Pelo (Eccolo Elevante)


Født 26. juni 2020 DKK-reg: DK13898/2020

Farve: Brun Rowan

Højde: 47 cm.

HD-status: A

Testet for: Furnishing. 

Fri ved aner for: Juvenil Epilepsi og Lagotto Storage Disease

Øjenlysning: Vil blive foretaget før parring

Avlsgodkendt ved udstilling

Titler: Vinder ved DKK Winner Show København 2021, KLBJCH, DKJUCH

Ejer erklærer at ville overholde DKKs etiske regler og DLKs avlsanbefalinger

Kontakt: Lone Nørgaard Københavns Kommune

Tlf: +45 40 41 86 70


Pelo står yderst til højre

Frodo (Eccolo Favorito di Cioccolato)

Født: 7. februar 2021 DKK-reg.nr.: DK04624/2021

Farve: Brun

Højde: 46 cm.

HD-status: A

Testet for: Juvenil epilepsi, Furnishing

Fri ved aner for: Lagotto Storage Disease

Øjenlysning: Er foretaget

Avlsgodkendt ved udstilling

Titler: Dansk Champion, Dansk Junior Champion og Dansk Klub Junior Champion

Ejers kommentar: En herlig racetypisk han - smuk udenpå og indeni. Det dejligste temperament.

Ejer erklærer at ville overholde DKKs etiske regler, og som udgangspunkt også DLKs avlsanbefalinger, men forbeholder sig ret til at avle på tæver med C-hofter.

Kontakt: Martin Nilsson/Mikael Tranholm Københavns Kommune

Tlf: +45 22 45 60 12Remus (Galottens Denarios )
Født 15-05-2018  DKK-reg.: DK14500/2018

Farve: Brun

 Højde:47 cm

HD-status: A 

DNA tests: 

 • Juvenil Epilepsi: Fri
 • Lagotto Storage Disease: Fri
 • Furnishing: F/f (bærer)
 • Hyperuricosuria: Fri
 • Neuroaxonal Dystrophy (NAD(: Fri
 • prcd-PRA: Fri

Øjenlysning vil blive foretaget før parring

Avlsgodkendt ved udstilling

Titler: DKCH

Mentalbeskrevet i Sverige BPH

Ejer erklærer at ville overholde DKKs etiske regler og DLKs avlsanbefalinger

Kontakt: Bettina Starup Mentz, Tåstrup pr mail eller tlf +45 22 81 70 48


Hold i dag

Instagram