Mentalbeskrivelse af din lagotto

Hvorfor foretage mentalbeskrivelse? 

Mentalbeskrivelse er en metode til at afdække og tydeliggøre en række medfødte adfærdstræk hos vores hunde. Med en mentalbeskrivelse af din lagotto kan du lettere forstå, hvorfor den reagerer som den gør i hverdagen. Og du får et bedre grundlag for dit samarbejde med hunden. Mentalbeskrivelsen gør det klart, på hvilke områder netop din hund har brug for særlig opmærksomhed, støtte, beskyttelse og forståelse. Det bliver derfor lettere at arbejde med socialisering og mentaltræning i hverdagen.

 

Beskrivelsen fortæller, hvad det er for en hund, du har, og den giver nogle tydelige praj om, hvad der er vigtigt at tage hensyn til i både hverdag og træning. Hundens tærskelværdier er afgørende for at forstå, hvilke aktiviteter, der fremmer et afbalanceret sind, og hvordan din hunds stresssystem kan skånes for overbelastninger, som måske på sigt kan udvikle sig til belastninger i samspillet med hunden.

Adfærdsforsker og hundepsykolog Anders Hallgren udtrykker det ret præcist:

”Der er tydelige individuelle forskelle på ”højadrenalinhunde” og mere rolige individer uanset race, køn og alder. Set i dette lys kan det være en god idé at være forsigtig med intensive hunde. Man skal undgå for mange ophidsende lege og andet, der stresser dem. Hvis hunden er glad for at lege med pinde og bolde, så lad være med at kaste dem, så det bliver en ophidsende jagtleg. Gem dem i stedet, så den skal søge. Så har man undgået stress, men givet hunden en mental opgave. (……). En enkelt gang imellem kan man kaste pinde eller bolde”.

(Hallgren A.: "Stress, angst og aggression hos hunde : årsager, forebyggelse og helbredelse" 2012, s. 36).

 

Hvilke hunde kan mentalbeskrives?

 

Unghunde kan beskrives, fra de er 10 mdr. og til 24 mdr. Resultater for denne aldersgruppe vil af DKK blive omsat i en statistisk beregning af racens gennemsnit. Dansk Lagotto Klub får anonymiserede oplysninger, hvor hverken ejer, opdrætter eller hundens navn oplyses. En mentalraceprofil er et vigtigt redskab for klubben i arbejdet for Lagotto racens sundhed i Danmark.

 

 

Alle lagottoer i Danmark kan mentalbeskrives. Dansk Kennel Klubs målsætning er, at 80 % af alle hunde bliver mentalbeskrevet. En lignende ambitiøs målsætning har vi for lagottoracen. Det er et vigtigt redskab til at modvirke en usund udvikling for en lille race som lagottoracen er i Danmark.

Hvad omfatter en mentalbeskrivelse?

 

Mentalbeskrivelsen omfatter otte forskellige testsituationer

 

 

 

  • Kontakt til fremmed person.
  • Håndterbarhed og legelyst.
  • Jagt, fart og fangst.
  • Aktivitetsniveau.
  • Visuel overraskelse, skræk, nysgerrighed og afreaktion.
  • Lyd-forskrækkelse, skræk, nysgerrighed og afreaktion.
  • Spøgelser (revirforsvar), skræk, trusler og afreaktion.
  • Skarp lyd (skud)

 

Hvordan foregår en mentalbeskrivelse? 

Mentalbeskrivelsen sker på et areal, der er egnet til og godkendt til formålet, og hvor hunden kan slippes løs uden at være til fare for sig selv.

Testbanen er sat op på forhånd. Banen består af otte testmodeller, som hund og fører skal igennem i en mentalbeskrivelse. Det tager ca. 50 minutter pr. hund. 

Teamet, som beskriver hunden, består af fire personer: en teamleder og tre beskrivere. Alle fire fungerer som beskrivere, testledere og figuranter. Teamlederen er ansvarlig for, at alting er i orden. 

Mentalbeskriverene er uddannet til at beskrive alle racer, der har en ønskeprofil. De beskriver alle hunde på samme måde og er neutrale i forhold til det, de ser og beskriver. Det er ønskeprofilen, der er det væsentlige, når der tales om resultater. 

 

 

 

En beskriver fra teamet udfylder under beskrivelsen et skema med en række felter, der svarer til hvert moment. Skemaet beskriver hundens reaktion i forløbet og bliver gennemgået med deltageren efterfølgende. Deltagerne får desuden udleveret en underskrevet kopi. 

Én hund er på banen ad gangen med sin hundefører.

Dagens øvrige hundeførere deltager som en gruppe, der skal være en del af en testbane, og som er med som kulisse i alle momenterne. Dog sidder deres hund i bilen imens og bliver muligvis underholdt i ventetiden af et anden ledsager.

De registrerede resultater sendes til DKK, der føjer det til hundens stamdata på Hundeweb.

 

Hvis din hund bruges i avl eller du ønsker at få hvalpe med den

I hundeopdræt gælder det om at se på ”hele hunden”. Både mentalitet, sundhed, brugsegenskaber og udseende er vigtig. Med en metalbeskrivelse ikke kun på din avlstæve men også avlspartneren vil man som opdrætter få et super avlsredskab. Mentalbeskrivelsen giver mulighed for at afbalancere opdrættet ikke kun i forhold til sundhed og racetypisk eksteriør, men også til racetypisk interiør og ønskeprofil.

Gode udstillingsresultater gør ikke automatisk en hund til en god avlshund. Hensyntagen til hundens mentale karakteristika vil utvivlsomt give et optimalt opdræt og på længere sigt et bedre hundeliv.

 

 

 

I Dansk Lagotto Klub håber vi, at danske lagottoopdrættere vil tage det nye redskab i brug og lade avlshundene beskrive. Jo flere lagottoer, der bliver mentalbeskrevet fra hvert opdræt og indenfor hver linje af racen, desto bedre avlsredskab bliver beskrivelsen.

Samtidig håber vi, at opdrættere vil anbefale hvalpekøbere at få hvalpen mentalbeskrevet. Jo flere hvalpe fra et kuld, der beskrives, jo mere nyttig viden vil der produceres til avlsarbejdet i forhold til forældrekombinationen.

 

Uddybende om mentalbeskrivelse 

På Dansk Kennelklubs hjemmeside er der meget mere om mentalbeskrivelse og tilmelding til mentalbeskrivelsesarrangementer. 

Se lagottoens ønskeprofil 

 

 

 

Hold i dag

Instagram