Lagotto Romagnolo registreret i Dansk Hunderegister

 Aktuelle tal

Dansk Hunderegister har i alt registreret 989 lagottoer
Heraf er der 959 aktive - 21 er meldt døde, 4 er slettet og 5 eksporteret.
Da ikke alle får meldt deres hunde døde, er tallet behæftet med en vis usikkerhed.
Dansk hunderegister vurderer, at tallet er ca 30% for højt.
Det betyder, at der september 2021 er omkring 670 lagottoer i Danmark.

 I alt i årene 2002-2020: 904 – heraf importeret 108

2020: 57
2019: 72
2018: 50
2017: 52
2016: 62
2015: 66
2014: 71
2013: 52
2012: 60
2011: 50
2010: 54
2009: 38
2008: 32
2007: 56
2006: 43
2005: 41
2004: 17
2003: 14
2002: 17
Hold i dag

Instagram