For al aktivitet med hunde i DLKs regi gælder DKKs etiske anbefalinger

DKKs etiske anbefalinger for håndtering og træning af hunde

 • Inden for alle former for hundetræning og hundesport skal hensynet til hundens velfærd prioriteres over alt andet. Hundens velfærd skal gå forud for opdrætterens, trænerens, ejerens, sponsorens eller officials interesser og ønsker. Menneskets ambitioner må aldrig overskride hundens evner.
 • De etiske anbefalinger vedrørende hundens behandling, velfærd og sundhedstilstand skal overholdes - ikke blot under deltagelse i udstillinger, prøver eller konkurrencer, men nok så vigtigt i den daglige træning og håndtering.
 • DKK opfordrer alle hundeejere til, at man til stadighed forbedrer sin forståelse og uddannelse indenfor træning og håndtering af hunden.

Adfærd

 • For Dansk Kennel Klub er udgangspunktet, at al omgang med hunden skal baseres på respekt for hunden som et levende væsen og med forståelse for hundens naturlige adfærd.
 • Hundens sociale tilpasning og glæde ved at samarbejde med mennesker skal stimuleres allerede i hvalpestadiet.  
 • Ved at motivere hunden, aktivere den hensigtsmæssigt, være konsekvent, vise imødekommende venlighed, tillid og ved at sætte hensigtsmæssige grænser for den unge hund tydeliggøres det sociale samspil med ejeren, samtidig med at hundens opmærksomhed og samarbejdsvilje udvikles.
 • Når man har vundet hundens tillid og respekt gennem venlig, retfærdighed og konsekvent opførsel og håndtering, er der basis for at fremstå som hundens naturlige leder.
 • Træningen skal tage udgangspunkt i hundens raceegenskaber, køn og alder, herunder om det er en hvalp, en ung hund under kønsmodning eller en voksen hund, der trænes.

Træning

 • Al vellykket hundetræning bygger på et harmonisk forhold mellem hunden og en venlig og respekteret lederfigur.
 • Al indlæring og træning af hunden skal tage udgangspunkt i viden om hundens naturlige adfærd og skal baseres på ”hundevenlige” metoder og teknikker, f.eks. positiv motivation og forstærkning af ønsket adfærd.  
 • Hunden skal altid håndteres og trænes på en måde, som sikrer, at dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses.
 • Straf og irettesættelse kan ikke benyttes under indlæring og kan derfor aldrig forme en hunds opførsel i positiv retning.  
 • Hvis en irettesættelse er nødvendig, skal irettesættelsen af hunden altid tilpasses til individet, forseelsen og situationen, og må aldrig være styret af hundeførerens følelsesmæssige tilstand i situationen eller af mangel på selvkontrol.
 • Det er ikke acceptabelt at irettesætte en hund, der udviser angst eller tydelig underkastelse.
 • DKK accepterer ikke, at hunden påføres smerte, ubehag eller angst under træningen. Enhver form for vold i omgangen med hunde er fuldstændig uacceptabelt og en overtrædelse af dyreværnsloven.
 • DKK accepterer ikke brug af pighalsbånd.
 • Visse hundetyper udsættes for en relativ hård belastning og risiko i deres træning og praktiske arbejde, men kravet til hundens tilpasning til forskellige former for aktivitet, miljø osv. må aldrig overskride hundens evner.

Dansk Kennel Klub 1.3.2017

Hold i dag

Instagram