Dansk Lagotto Klubs bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, som vælges på generalforsamlingen.I ulige år er 3 medlemmer på valg, og i ulige år 2 medlemmer. Suppleanter er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig med følgende poster:

  • Formand
  • Næstformand
  • Kasserer
  • Sekretær
  • Menigt bestyrelsesmedlem
Et af de fem medlemmer fungerer samtidig som webmaster.

Bestyrelsen er repræsenteret i foreningens faste udvalg.

Se i øvrigt klubbens vedtægter

Hold i dag

Instagram