Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2023
Tilmeldingsfrist er overskredet

Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Lagotto Klub 2023

 

Der indkaldes herved til generalforsamling 2023

Tidspunkt:

Tirsdag 30. maj 2023 kl. 19.00 til 21.00

Bemærk: Det tidspunkt, som tidligere er meldt ud i nyhedsbrev er ikke korrekt!

Sted:

Online på Google Meet. Mødelink udsendes til de tilmeldte mandag 29. maj

Tilmelding:

Der åbnes for tilmelding på hjemmesiden lørdag 15. april. Tilmelding slutter søndag 28. maj.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af mindst 2 stemmetællere

4. Godkendelse af formandens beretning

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed

(decharge)

6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder fastsættelse af kontingent.

7. Behandling af indkomne forslag

8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter

9. Valg af bilagskontrollant og suppleant til bilagskontrollanten5

10. Eventuelt

Forslag til beslutning på generalforsamlingen:

Forslag skal indsendes til kontakt@lagottoklub.dk senest 2. maj kl. 23.59

Valg til bestyrelsen:

På valg er:

  • Anne Møller (genopstiller)
  • Bettine Starup Mentz (genopstiller ikke)
  • Claus Lidbjerg (genopstiller)
  • Flemming Christensen (genopstiller)

Nye kandidater til bestyrelsen:

Overvej om det kunne være noget for dig – eller om du kan prikke nogen på skulderen, som vil stille op og skriv til kontakt@lagottoklub.dk.

Fristen for opstilling af kandidater til bestyrelsen er tirsdag 2. maj kl. 23.59.

Bestyrelsesvalget:

I lighed med sidste år stemmes der online via hjemmesiden. For at stemme skal man være logget ind på sin medlemskonto, hvilket sikrer at kun medlemmer kan stemme. Der bliver 4 stemmesedler, som man kan afgive sin stemme på. Afstemningen er hemmelig – der er ingen der kan se, hvem der har stemt eller på hvem. Afstemningen begynder mandag 15. maj og slutter 27. maj.

Udsendelse af materialer:

Mandag 15. maj udsendes flg. materialer, som samtidig offentliggøres på hjemmesiden:

  • Det reviderede regnskab samt budget
  • Opstillede kandidater til bestyrelsen
  • Indkomne forslag
  • Formandens beretning

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Dansk Lagotto Klub

Tilmeldte
24 /280
Tilmeldingsfrist
28.05.2023
Tidspunkt
30.05.2023 kl. 19.00 - 30.05.2023 kl. 21.00
Sted
Online
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'
Hold i dag

Instagram