Private kurser

Her kan medlemmer af DLK annoncere private aktiviteter for lagottoejere, hvis aktiviteten opfylder bestemte betingelser.

Tilmelding og betaling sker direkte til arrangøren uden DLKs mellemkomst. 

Hold i dag

Instagram