Udvalg

DLK har nedsat forskellige udvalg til at behandle emner som sundhed, eksteriør og udstillinger, samt trøffeltræning. I hvert af udvalgene er der mindst ét medlem fra bestyrelsen. Udvalgene kan tage emner op på eget initiativ, eller de kan drøfte spørgsmål, som rejses af medlemmer eller bestyrelse.

Udvalgene har en rådgivende funktion i forhold til bestyrelsen. 


 

Hold i dag

Instagram