Almindeligt medlemsskab

Gælder for én lagottoejer og samtlige hunde i en husstand. Ønsker du at flere voksne i husstanden skal kunne deltage i klubaktiviteterne, så skal du vælge familiemedlemsskab. Medlemskabet gælder for det kalenderår, hvor det er tegnet og giver ret til deltagelse i klubarrangementer samt valgbarhed og stemmeret. Medlemskabet fornys automatisk, med mindre man melder sig ud inden årsskiftet.

Har du en hvalp, som er under 6 mdr. ved indmeldelsen, kan du vælge hvalpemedlemsskab. 

Det almindelige medlemsskab koster kr. 300,- pr. år. Ved indmeldelse maj-august 200,- og ved indmeldelse september-december 100,-

Når du har modtaget bekræftelse på din indmeldelse. bedes du betale kontingentet inden 14 dage. 


## FORM:1 ##

Indmeldelse

 
 
 
  
 
 
 
 
  


Hold i dag

Instagram