Familiemedlemsskab

Familiemedlemskab dækker alle voksne og alle lagottoer i en husstand. Prisen er kr. 450,- for et år. Ved indmeldelse maj-august kr. 300,- og ved indmeldelse september-december kr. 150,-

Se mere i vedtægternes §§ 5-6 

## FORM:10 ##

Indmeldelse familie

 
 
  
 
 


Hold i dag