Familiemedlemsskab

Familiemedlemskab dækker alle voksne og alle lagottoer i en husstand. Den, der tilmelder sig som familiemedlem har stemmeret til generalforsamlinger og urafstemninger. Husstandens øvrige tilmeldte over 18 år  (gratis familiemedlemmer) kan deltage i alle klubarrangementer, men har ikke stemmeret.

Prisen er kr. 450,- for et år. Ved indmeldelse maj-august kr. 300,- og ved indmeldelse september-december kr. 150,- for resten af året.

Når du har modtaget bekræftelse på din indmeldelse, bedes du betale kontingentet inden 14 dage.

## FORM:10 ##

Indmeldelse familie

 
 
  
 
 
 
  
 
 


Hold i dag

Instagram