Familiemedlemsskab

Familiemedlemskab dækker en lagottoejer og dennes husstand. Op til i alt 3 husstandsmedlemmer over 18 år kan registreres som medlemmer med ret til at deltage i klubarrangementer samt med valgbarhed og stemmeret. Medlemskabet gælder det kalenderår, hvor det er tegnet og fornys automatisk, med mindre man melder sig ud inden årsskiftet.

Prisen er kr. 450,- for et år. Ved indmeldelse maj-august kr. 300,- og ved indmeldelse september-december kr. 150,- for resten af året.

Når du har modtaget bekræftelse på din indmeldelse, bedes du betale kontingentet inden 14 dage.

## FORM:10 ##

Indmeldelse familie

 
 
  
 
 
 
 
 
  
 


Hold i dag

Instagram